För dyrt öka telenätens säkerhet

Det är inte ekonomiskt möjligt att kräva att mobiloperatörerna har bättre beredskap vid strömavbrott än de har idag. Det säger Anders Johansson som är ansvarig för nätsäkerhet på statliga post och telestyrelsen.

Många telekunder som drabbades hårt i stormen förra veckan ifrågasätter varför samhället inte ställer större krav på telebolagen. En av dem är Ann-Christin Carlsson.