Besparingar i musikskolan försämrar musikutbudet

Det är tragiskt att musikskolan i Laxå måste spara bort sin egen individuella elevundervisning. Nedskärningar leder ofta till att ett levande musikliv på små orter urholkas. Det säger Martin Lindor, chef för Musikskolan i Degerfors och kassör i Riksförbundet Unga Musikanter.

Martin Lindor var med när Nora kommuns Musikskola förändrades och enligt honom har musiklivet i Nora blivit lidande. Tidigare fanns där storband, blås- och stråkorkestrar, men inte längre i samma utsträckning, säger han. Enligt Riksförbundet Unga Musikanter är annars trenden den motsatta i landet. Enligt Martin Lindor satsar allt fler kommuner på sina musik- eller kulturskolor, i takt med att den kommunala ekonomin blivit starkare