Forskning minskade utsläpp vid SAKAB

Destruktionsföretaget SAKAB i Kumla har lyckats minska utsläppen av dioxiner i sina rökgaser med 90 procent genom att byta den massa som fungerar som filter i rökgasreningsanläggningen.

Bytet av filtermaterialet är ett resultat av forskaren Carl-Johan Löthgrens forskning vid anläggningen. Resultaten presenterades i en doktorsavhandling i fredags.