Inget hopp för Talent Plastics i Nora

Det verkar inte finnas några utsikter om att Talent Plastics fabrik i Nora kan räddas kvar. Det säger Håkan Blomberg, kommunstyrelsens ordförande i Nora, efter ett möte idag med företagets VD Carl-Erik Berg. Målsättningen med mötet var att få klarhet i företagets inställning till nedläggningen, och även om man står fast vid sitt beslut, gick mötet enligt Blomberg ”så bra det kunde gå”.

Företaget ställer sig positivt till att hjälpa till att hitta individuella lösningar för var och en av 45 anställda som berörs av nedläggningen, men exakt vad det kan innebära blir klart först när MBL-förhandlingarna kan komma igång. Innan dess skall fackets löntagarkonsult granska underlaget för företagets beslut. Han utsågs idag och heter Bo Halbert, managementkonsult från Stockholm.