Regeringens arbetsmål snart uppfyllt

Målet om att 80 procent av alla svenskar i arbetsför ålder ska ha ett jobb kommer att nås i början av nästa år. Det uppger AMS analyschef Tor Strannefjord. Det var den förra regeringen som satte upp målet, som nu alltså kommer att uppnås. Samtidigt syns också de första tecknen på personalbrist och rekryteringssvåringheter inom det svenska arbetslivet.