Tillgängligheten - viktigast för bussresenärer

Det är inte i första hand bussbiljettens pris som avgör om människor tar bussen eller bilen till jobbet. Det tror Lars Mattsson, VD för Länstrafiken i Örebro län. Som Sveriges Radios Ekoredaktion rapporterat under tisdagen så har biljettpriset ökat mer än bensinpriset de senaste 20 åren och det kan förklara varför kollektivtrafiken inte lyckats locka fler resenärer.

Men Lars Mattsson på Länstrafiken tror att resenärernas val mer styrs av om kollektivtrafiken fungerar än av vad det kostar att åka med.
Det är den statliga myndigheten Vinnova som finansierat forskningsrapporten som presenterats i dag, tisdag, och som tar ett unikt helhetsgrepp över kollektivtrafikens utveckling i Sverige.
Resultatet är att svenskarna reser mer i dag än för tjugo år sedan, men att andelen kollektiva resor är ungefär oförändrat. 
Rapporten visar också att de kollektiva resorna har ökat de  senaste åren och det är en trend som stämmer även i Örebro län. Här har Länstrafiken fått femton procent fler resenärer sedan 1999. Detta trots att Länstrafiken tvingats höja sina biljettpriser i stor sett varje år sedan i början av 2000-talet eftersom politikerna i kommunerna och landstinget inte kompenserat för ökade utgifter. 
Trots att det blivit dyrare att åka kollektivt i länet så är det fler som reser. Så Lars Mattssons teori om att tillförlitligheten är viktigare än priset verkar stämma, för enligt honom så fungerar kollektivtrafiken i stort sett bra i Örebro län.