Exportrådet gör extrasatsning i Örebro

Exportrådet ska göra en extra satsning i Örebro län för att få fler av länets småföretagare att våga satsa på export. Exportrådet finansieras gemensamt av staten och näringslivet och har till uppgift att hjälpa svenska företag att växa internationellt.

Nu tillsätter Exportrådet en regional exportrådgivare i Örebro län som alltså ska hjälpa företagen att öka sin export.
Tillsammans ska företagaren och rådgivaren gå igenom dom viktigaste frågeställningarna inför exportsatsningen.