Färre hushåll får bostadsbidrag

Antalet hushåll som får bostadsbidrag minskar och även de som fått för mycket i bidrag och tvingas betala tillbaka bidraget minskar, det visar beräkningar från Försäkringskassan. Totalt var det under 2005, drygt 9 100 hushåll i Örebro län som någon gång fick bostadsbidrag, av dem har 26 procent eller nästan 2 400 hushåll fått för mycket bidrag, och tvingas betala tillbaka.

Summan som de ska betala är nästan 12 miljoner kronor.
Övriga hushåll berörs inte alls eller kommer att få en tilläggsbetalning från Försäkringskassan för att de fått för lite bidrag för 2005.
Beked från Försäkringskassan skickas ut de närmaste dagarna till de som är berörda.