Årets Hindersmässa drar igång

I dag, onsdag, startar Hindersmässan, en av Örebros mest långlivade traditioner. Hindersmässan hölls första gången på 1300-talet som en marknad där bergsmännen från Bergslagen sålde sitt järn vidare, nu är järnförsäljningen dock ett minne blott men Hindersmässan lever kvar.

Med ett besökarantal på cirka 80 000 är Hindersmässan en av Örebros mest omfattande och återkommande evenemang.

Förutom den stora marknaden som täcker nästan hela centrala delarna av stan, arrangeras konferenser, utställningar och seminarier.
Hindermässna pågår fram till på lördag.