Konst och kultur - hjälp för dementa

Dementa människor mår ofta bättre om de får ta del av kultur, deras förmåga att kommunicera med sina anhöriga och personalen ökar också då. Det visar en undersökning som pågått vid Demenscentrum i Örebro i ett års tid.

Bland annat har de dementa har fått måla och rita med hjälp av bildkonstnärer.
”Kultur öppnar sinnen” heter projektet, det startade för ett år sedan och sker inom äldreomsorgen i Örebro kommun.
Många av vårdtagarna inom äldreomsorgen kan inte ta del av ordinarie kulturlivet. Ny forskning visar att aktivt kulturarbete inom vården har många hälsobefrämjande effekter.
På Demenscentrum i Mellringe, Örebro har två bildkonstnärer, jobbat med några av de dementa, Berit Berleus och Lotta Schortz.
Enligt forskarna kan kultur betyda förbättrad kommunikation med anhöriga och personal och att det friska hos vårdtagaren tillvaratas. Helén Johansson jobbar med yngre dementa och alkoholdementa och hon tycker att vårdtagarna på Demenscentrum påverkats positivt av att få måla och rita.