Allt färre fast anställda i Hällefors

Hällefors kommun minskade antalet tillsvidare-anställda årsarbetare med 31 personer under förra året. Samtidigt ökade antalet vikarier med 16 personer.

Sjukfrånvaron har minskat ganska kraftigt från januari till december, från över 2 200 sjukdagar i januari till drygt 1600 i december.

En tredjedel av dom anställda vid Hällefors kommun jobbar deltid.