Landstinget går plus - trots allt

För tredje året i rad går landstinget i Örebro län med plus. Men trots det så går sjukkvården i stort sett fortfarande back, och landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson tycker att Karlskoga lasarett borde ha kunnat prestera ett bättre resultat för 2006 än vad dom faktiskt gjorde.

Sedan 2004 har landstingets ekonomi gått med plus varje år. Den preliminära siffran för förra året är 133 miljoner kronor. Pengar som ska gå till framtida pensionsutbetalningar och till investeringar i ny utrustning på sjukhusen.

Ändå går landstingets kärnverksamhet, sjukvården, med underskott. Enda undantaget är primärvården och Lindesbergs lasarett som uppvisar små plusresultat.

Universitetssjukhuset i Örebro, med en budget på 2 miljarder kronor, går minus 34 miljoner kronor, och det mindre Karlskoga lasarett med minus 13 miljoner. Marie-Louise Forsberg-Fransson är landstingsstyrelsens ordförande och hon hade hoppats på bättre resultat i Karlskoga.