Papporna i Lekeberg bäst i länet på föräldradagar

Männen i Örebro län är bland de bästa i Sverige när det gäller att vara hemma med sina barn. Bara tre län hamnar över dem på listan. Ändå ligger männen långt efter kvinnorna när det gäller att ta ut föräldradagar.

Männen står för var femte föräldradag medan kvinnorna tar ut resten, fyra av fem dagar.

Förra året var männen i Lekeberg bäst i länet på att ta ut föräldradagar, medan männen i Karlskoga var sämst på att stanna hemma med sina barn, enligt ett pressmeddelande från Försäkringskassan.