Rökarnas paus dyr för arbetsgivaren

De som röker har fler sjukdagar än anställda icke rökare, men det är rökpauserna som kostar arbetsgivaren mest. Det visar en studie som Folkhälsoinstitutet gjort.

Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting uppmanar därför kommunerna att stoppa rökning under arbetstid.
Var sjätte kommunanställd är rökare.
En anställd som röker kostar också arbetsgivaren 30 000 kronor extra om året, enligt Barbro Holm Ivarsson, Folkhälsoinstitutets expert som just nu kartlägger utvecklingen av rökstopp i landstingen, skriver tidningen Dagens Samhälle.