Patienter är nöjda med vården i Örebro län

De flesta patienterna är nöjda med den vård de får av Örebro läns landsting, det visar en enkät som gjorts i hela länet. 20 000 patienter har fått svara på en rad frågor och det visar sig att 93 procent är nöjda med det bemötande de fått inom vården. 87 procent är nöjda med vårdkvaliteten, och 75 procent är nöjda med tillgängligheten.

Däremot var var tionde tillfrågad uttalat missnöjd med tillgängligheten och svarade att det är svårt att komma fram på telefon.
Dessutom var var fjärde patient missnöjd med de långa väntetiderna