Flodkräftorna i Örebro län får skyddsområde?

Flodkräftan är på väg att utrotas från sjöarna i Örebro län. Enligt en enkätundersökning som länsstyrelsen har gjort bland fiskerättsägare så har flodkräftan försvunnit från många sjöar. Det berättar fiskerikonsulent Martin Engström.

Det är den olagliga utplanteringen av signalkräftor som snabbt minskar beståndet av flodkräftor. Signalkräftor är motståndskraftiga mot kräftpest vilket innebär att de också bär på kräftpest.

Enligt länsstyrelsens enkätundersökning bland fiskerättsägare i 211 sjöar så finns det flodkräftor i 18 av dem, medan 117 sjöar har signalkräftor.

Undersökningen visar också att i 40 av de sjöar som hade flodkräftor för tio år sedan så är det bara sju av dem som fortfarande har flodkräftor. Enligt Martin Engström kan det nu bli aktuellt med skyddsområden för flodkräftan.