Hemtjänsten rustar för säkrare arbetsmiljö

Risken att bli utsatt för hot och våld när man jobbar inom hemtjänsten har blivit allt större. Evelina Andersson jobbade för hemtjänsten i Hällefors i somras, när en påverkad man bröt sig in till en gammal kvinna. Evelina och hennes kollega gjorde vad de kunde för att lösa situationen.

Det är inte bara sådana här oväntade händelser som man kan råka ut för som anställd inom hemtjänsten. Vissa brukare har missbruksproblem eller en psykisk sjukdom, i vissa fall i kombination.

Hällefors kommun har idag en handlingsplan för hur man som anställd ska hantera situationer där hot och våld förekommer. Det handlar om att skicka ut särskild personal och jobba två och två när man vet att problem kan uppstå i ett hem.

Men kommunen diskuterar också hur en speciell grupp vårdtagare ska hjälpas i framtiden, berättar Lilian Stenkvist, som är ordförande för socialnämnden - ett specialboende för psykiskt sjuka.