Kulturkonsulenterna oroas över framtiden

Samordningen av kulturlivet i Örebro län kan komma att bli mycket sämre. Det befarar kulturskolechefer runt om i länet, som nu slåss för sin överlevnad. Vid årskiftet gick tjänsten ut för länets musikkonsulent, och regionförbundet har inte återbesatt den. Därför tror kulturskolecheferna att flera av de sex konsulenterna inom kultur-sfären kan försvinna. Det säger Per Sjöberg på Karlskoga Kulturskola.

Enligt Per Sjöberg och hans kollegor, så fyller Regionförbundets sex konsulenter inom olika kulturområden en viktig roll för länet. De kan göra det den enskilde kommunen har svårt att göra på egen hand, menar de. Det kan exempelvis handla om kurser för amatörorkesterledare eller en samordning av kulturutbudet för barn. Men sedan början av året finns alltså ingen musikkonsulent och det är inte bra, menar Per Sjöberg.

Kulturskolecheferna har därför skickat ett brev till Regionförbundet där de bland annat skriver att det är väsentligt att nuvarande kulturkonsulentresurser inte minskas utan om möjligt förstärks. Men svaret de fått från Regionförbundet ger inga klara besked om vad som kommer att hända. Inte heller om musikkonsulentens tjänst kommer att återbesättas.