God arbetsmarknad i Nora

Arbetsmarknaden i Nora ser bättre ut än på länge, det säger Sam Lilja som är biträdande områdeschef för arbetsförmedlingen i länets norra delar. Arbetstillfällen finns just nu inom så gott som alla branscher.

Mitt i detta gynnsamma läge har 45 anställda på Talent Plastics i Nora fått besked att deras jobb troligtvis försvinner eftersom ledningen vill stänga fabriken vid årets slut. Kommer det finnas jobb åt dem - sju tjänstemän och 38 industriarbetare - när det blir dags för dem att gå till arbetsförmedlingen?

Sam Lilja säger att Arbetsförmedlingen ska försöka matcha dem mot de jobb som finns, och även titta på vilka utbildningar som kan behövas för att få ett nytt jobb.