Hällefors kommun kritiseras av revisorerna

Projektet Formens Hus i Hällefors har inte skötts bra när det gäller ekonomin, det har kommunrevisorerna kommit fram till i en granskning. Hans Eriksson är ordförande för revisorerna vid Hällefors kommun.

Formens Hus kostade 5,5 miljoner kronor mer än budgeterat, och revisorerna anser i sin rapport att projektledare Lennart Ljungberg inte haft någon kontroll över ekonomin.

Hans Eriksson säger att projekt Formens Hus inte är unikt på något sätt. Snarare är det så att Hällefors kommun saknar kontroll över alla projekt.

-Man ska ju ha en intern kontroll som fungerar, och det påtalade vi redan 2003, berättar Hans Eriksson. Då fanns det en plan på hur man skulle jobba med intern kontroll, men den har man inte följt.