Kostnadskalkylen för Formens Hus var felaktig

Formens Hus projektledare, Lennart Ljungberg, anser att han informerat Hällefors kommuns styrgrupp tillräcklig mycket under bygget av Formens Hus. Han tillbakavisar därmed revisorernas kritik. Han säger också att kostnadskalkylen för bygget inte stämde.

Kommunens revisorer är framförallt kritiska till att de inblandade i Formens Hus hade mycket dålig kontroll över ekonomin och att kommunens styrgrupp inte fick tillräcklig information om hur bygget av etapp 3 fortlöpte. 
Lennart Ljungberg säger att entreprenören gjort en felaktig kalkyl.
Men den konsult som gjorde kalkylen säger till Sveriges Radio Örebro, att en kalkyl aldrig stämmer till 100 procent.
Till bilden hör också att Lennart Ljungberg var mycket mån om att Formens Hus skulle hinna invigas innan designåret 2005 tog slut. Han hävdar också att han har informerat styrgruppen tillräckligt