Dyrare centralarkiv i Karlskoga

Ombyggnationen av den före detta squash hallen, till ett nytt centralarkiv i Karlskoga, kommer att bli nästan dubbelt så dyrt som kommunen först räknade med. Första budet var på 3,1 miljoner kronor, nu räknar man med att det kommer att kosta 5,8 miljoner.

Fördyringen beror dels på att ombyggnaden blir mer omfattande än vad man först trott och dels på en högkojunktur på byggmarknaden, enligt Karlskoga kommun.