Obol har bedrivit otillåten verksamhet

Finansinspektionen, anser att det skandalomsusade bolaget Obol Investment har bedrivit otillåten verksamhet i Sverige och att den inte har avvecklats, som Obol själva hävdat. Det visar Finansinspektionens utredning som blev klar idag, fredag. Därför, säger Finansinspektionen, kan det bli aktuellt att vidta rättsliga åtgärder mot Obol.

Innan det slutliga beslutet fattas av Finansinspektionen ska ärendet beredas och Obol får då en möjlighet att lämna sina slutliga synpunkter på utredningen, det ska ske senast den 12 februari.
Oavsett om Obol tycker till eller inte, kommer Finansinspektionen att ta beslut i ärendet.