Oklart om musikkonsulent i Örebro län

Om det ska bli en ny musikkonsulent i Örebro län eller inte är fortfarande en fråga som diskuteras. Som Sveriges Radio Örebro tidigare berättat, så har ingen person haft tjänsten som musikkonsulent i länet sedan årsskiftet. Just nu pågår en diskussion om arbetets utformning.

Ska det utföras som tidigare, med till exempel kurser för amatörorkesterledare, eller ska tjänsten knytas närmare länsmusiken.
Enligt Regionförbundet så ska parterna träffas om två veckor för att komma fram till en lösning.