Populära Snurran i Vivalla byter lokal

Hyresgästföreningens ungdomsverksamhet Snurran i Vivalla har varit så populär så att man nu är på väg att flytta in i nya lokaler. Och i och med flytten från Krönikegatan till en lokal i källaren på Vivalla centrum så hoppas Marina Berg som är områdeschef för Hyresgästföreningen i Vivalla att fler föreningar i Vivalla ska involvera sig i ungdomsverksamheten för de över 17 år.

Den 30 januari ska Hyresgästföreningen ha ett möte med ett 30-tal föreningar i Vivalla för att se om de är intresserade av att vara med och utveckla verksamheten så att både aktiviteter och öppetider kan utökas.
Den nuvarande lokalen har blivit för liten och någon gång i mars planerar hyresgästföreningen att öppna den nya lokalen för ungdomar över 17 år.