Nya möjligheter för energirådgivning

Ett nytt Energicentrum har öppnat vid Mariebergs köpcentrum utanför Örebro. Ett centrum där man ska kunna få energirådgivning. Det är ett samarbete mellan Regionförbundet och den kommunala energirådgivningen i länet.

På energicentrum ska det finnas möjligheter att få oberoende energirådgivning när det gäller allt från uppvärmning och isolering till belysning och styr- och reglerutrustning.
Och det ska finnas en permanent utställning där ett 30-tal företag visar upp miljö- och energirelaterade utrustningar. Och för barn och ungdomar som vill lära sig mer om energifrågor kommer det finnas en energiverkstad.
De åtta energirådgivarna som arbetar runtom i länet kommer turas om att bemanna energicentret.

som drivs av de kommunala energirådgivarna i länet och Regionförbundet Örebro län.