Svår situation för äldreomsorgschefer

Det är inte lätt att vara äldreomsorgschef i Hällefors kommun, det framgår av de inspektioner som Arbetsmiljöverket har gjort.

Det började redan 2003, då Arbetsmiljöverket kom fram till att flera av enhetscheferna hade så mycket att göra att dom riskerade att bli sjuka. Sedan dess har flera åtgärder och nya inspektioner gjorts, men fortfarande är det inte helt bra. Och nu har Hällefors kommun tre månader på sig att förbättra situationen för cheferna.