Stort missnöje med lantmäteriet på Örebro kommun

En undersökning visar att över hälften av dem som har kontakt med lantmäterimyndigheten på Örebro kommun är missnöjda med de långa handläggningstiderna. Bo Davidsson som är chef för myndigheten i Örebro säger att förklaringen till de långa väntetiderna är att hälften av handläggarna slutade 2005 när de fick andra, bättre betalda jobb.

Konkurrensen om lantmätare är alltså hård och det beror på att få lantmätare utbildas i relation till det stora behovet. Nu har myndigheten i Örebro rekryterat en lantmätare men det gäller att kunna behålla de man har när konkurrensen är så hård och det blir svårt säger Bo Davidsson.

Idag ligger handläggningstiderna på 10 månader, och det är inte acceptabelt med tanke på hur det påverkar människors byggplaner och möjlighet att få banklån.