Stor efterfrågan på pellets

Försäljningen av pellets för eldning nådde under 2006 nya rekordnivåer och försäljningen till villamarknaden har under helåret ökat med nästan 50 procent. Därmed har villaägarna också gått om det industriella användandet av pellets.

- 2006 är utan tvekan ett genombrottsår för pellets. Och det är mycket positivt för både miljön och hushållens ekonomi att fler och fler upptäcker pellets som värmekälla, säger Tomas Isaksson i Pelletsindustrins Riksförbund. Statistiken över 2006 års försäljningssiffror redovisades på Svenska Bioenergiföreningens pelletskonferens i Örebro på tisdagen.