Bäver skapar översvämning utanför Laxå

I Stavåna utanför Laxå har en bäver orsakat översvämning på vägen, och bilarna har i över en veckas tid fått forsa genom en mindre sjö för att komma under järnvägstunneln.

Men nu ska allting lösa sig - åtminstone för bilisterna. Det berättar Kenneth Eriksson, som är arbetsledare på NCC. Dammen har rivits av en grävskopa.

Vattennivån har höjts 60 centimeter i ån på grund av bäverns bygge, och under järnvägstunneln finns nu en mindre sjö med ett djup på omkring 20 centimeter, som bilarna får forsa igenom. Väggarna i tunneln är täckta av lager av smutsig is, och vägverkets entreprenör NCC som sköter vägen har fått komma ut och ta bort is på vägen för att bilarna skulle kunna komma fram. Ovanligt många bäverbyggen har upptäckts under hösten, säger Johanna Vikland på Länsstyrelsen, som tycker att vi behöver jaga bäver mer för att slippa såna här problem. Nu under eftermiddan har alltså dammen rivits vid Stavåna och det problemet ska vara borta. För trafikanterna i alla fall. Vad som händer med bävern är mer oklart.