Socialtjänsten erkänner misstag vid barnavårdsärenden

Det är inte alltid som socialförvaltningarna gjort rätt bedömningar när barns ska placeras. Det säger Susanne Bergström, socialchef öster inom Örebro kommun, som svar på den polisanmälan om vanvård som Föreningen Stulen barndom överväger att göra för 22-åriga Therese Persson i Örebro.

På Socialdepartementet arbetar man nu med en utredning kring gamla fall av vanvård inom den sociala barnavården. Göran Johansson är utredare och bjuder in alla drabbade att bli intervjuade av departementet.