Många brott anmäls i Örebro

Örebro kommun ligger på tredje plats av samtliga kommuner i Sverige när det gäller brottsstatistik. Bara i Stockholm och Malmö anmäldes fler brott per 100 000 invånare 2006, det visar de senaste siffrorna från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.