Funktionshindrades rättigheter begränsas

Hälften av kommunerna i Örebro län begränsar funktionshindrades rättigheter. Det visar en undersökning som länsstyrelsen gjort.

Kommunerna har infört tidsbegränsade beslut enligt LSS, trots att det inte finns stöd för det i lagen. Och det skapar oro hos de funktionshindrade, menar Christer Engback som är socialkonsulent på länsstyrelsen. Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg, Nora och Örebro har infört riktlinjer för beslut enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade. En av riktlinjerna som alla sex kommunerna har är att tidsbegränsa beslutet. I Degerfors exempelvis får de funktionshindrade stöd enligt LSS ett år i taget, sedan ska ärendet utredas på nytt innan ett nytt beslut kan tas. Den här tidsbegränsningen har inget stöd i lagen och utsätter alltså de funktionshindrade för onödig oro, menar Christer Engback. Länsstyrelsen kommer i dag att lämna över undersökningen till regeringen. Sedan kommer länsstyrelsen att ta kontakt med kommunerna, men trots att frågan lyfts till högsta nivå så kan ingen tvinga kommunerna att ta bort tidsbegränsningen.