2000 färre arbetslösa i länet i fjol

Den öppna arbetslösheten i Örebro län minskade med 2000 personer förra året enligt en sammanställning Länsarbetsnämnden gjort. Om man räknar bort de som fick jobb i arbetsmarknadsåtgärder minskade arbetslösheten med 1500 personer i fjol.

Det mest positiva i länets arbetsmarknadsstatistik förra året var en kraftig ökning av antalet nyanmälda lediga jobb och en kraftig minskning av antalet varsel.