Lindesberg ändrar regler för stöd till funktionshindrade

Lindesbergs kommun överväger nu på att ta bort tidsbegränsningen när funktionshindrade beviljas stöd enligt LSS.  Länsstyrelsen kritiserar ju sex kommuner i länet - däribland Lindesberg - för att de begränsar funktionshindrades rätt till stöd, bland annat genom tidsbegränsade beslut.

Kristina Pettersson är centerpartistisk ordförande i socialnämnden i Lindesberg.