Höjda arvoden orsak till politikerbråk

Politikers höjda arvoden i Örebro kommun var en anledning till bråket igår på kommunfullmäktige. Ett bråk mellan folkpartisten Staffan Werme och vänsterpartisten Ylva Wessman.

Det var i december förra året som den nya majoriteten i Örebro beslutade om att bland annat höja politikerarvodenna och tillsätta fler politiska sekreterare. Ett beslut som kostar skattebetalarna i Örebro 3,3 miljoner kronor mer årligen. Vänsterpartiet som röstade mot beslutet anser att politikernas löner redan är höga och att det inte finns behov för fler politiska sekreterare.