Childrens museum öppnar igen

Nästa vecka öppnar Childrens Museum i Hallsberg igen, efter ett uppehåll och en flytt till nya lokaler. Childrens Museum har flyttat från gamla tingshuset till den lokal som brandstationen tidigare hade i Hallsberg, och på tisdag den sjätte februari blir det invigning med både clown och trollkarl och landshövdning Sören Gunnarsson.

På Childrens Museum får barn mellan tre och tolv år använda alla sina sinnen och lära sig saker genom att leka och experimentera. Verksamheten finns på 500 platser runt om i världen men bara på en plats i Skandinavien, och det är i Hallsberg.