Kommunpolitiker om regionindelning

Kommunpolitiker från Örebro läns 12 kommuner fick svara på följande frågor:

1 Vad tycker du om att Sverige håller på att få en ny regionindelning?
2 Vilka län vill du att Örebro län ska gå samman med?
3 Varför just de länen?

Askersund: Bo Trygg, S
Jag tycker att det är bra att man tittar på en eventuell ny regionindelning. Jag har själv inte bestämt mig hur en sådan skulle kunna se ut, det ritas ju många kartor hur det skulle kunna vara. Jag kommer med spänning att följa vad ansvarskommitteén kommer att säga. 

Degerfors: Robert Mörk, S
1 Det är säkert nödvändigt att lyfta frågan både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Delar av Sverige är tätt befolkat, andra delar glest. Hur gör vi för att tillhandahålla en likvärdig service? Vad man tycker i sak är svårt att yttra sig om förens man har det konkreta förslaget från utrednigen.
2 Om det skall bli en ny förändring så är det viktigt att vi får en region bestående av Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland. Jag är personligen inte särskilt intreserad att få med Stockholm stad och län. De passar förmodligen bättre med Uppsala län.
3 För oss är det viktigt att inte ligga i utkanten av en ny region, därför är Värmland viktiga för oss. När det gäller länen i övrigt så finns det redan så mycket kopplingar så det är naturligt, det län som då har minst kopplingar är möjligen Dalarna.

Hallsberg: Sören Larsson, S
1 Arbetsmarknadsregionerna blir större och större. Internationaliseringen blir också intensivare. Idag konkurrerar vi inte med Jönköping, utan med Glasgow, Amsterdam etc. Därför är större regioner nödvändiga för bibehållen/förstärkt konkurrenskraft. Jag är alltså positiv till en ny regionindelning.
2 Frågan är alltför enkelt ställd - går egentligen inte att svara på. Ansvarskommittén kommer inte föreslå någon geografisk indelning utan kommer beskriva hur/vad en region skall uppnå, t ex max 2 miljoner invånare, universitet, universitetssjukhus etc. Min önskan är att Örebro län gör gemensam sak med Västmanland, Sörmland, Värmland och möjligen Dalarna.
3 Detta ger en bra och slagkraftig region med Örebros universitetsjukhus som en motor och Örebro Universitet, gärna tillsammans med Mälardalens Högskola, som en annan. Vägen till Stockholm är ju stängd då denna region själva är nästan 2 miljoner invånare.

Hällefors: Pentti Suponen, S
1 OK. Historiskt nödvändigt.
2 Jag vill leka med Värmland och Dalarna.
3 Vårt geografiska läge. I Mälardalen drunknar vi och de vill bara leka med Stockholm.

Karlskoga: Bengt Johansson, S
1 Vi behöver skapa större regioner för att våra resurser ska samordnas och bli mer effektiva.
2 Vi samarbetar idag i första hand med fem kommuner från Örebro och Värmlands län genom bla Bergslagens Räddningstjänst. För övrigt vänder vi oss mot Mälardalen och Stockholm genom Mälardalsrådet och medlemskapet i Stockholm Business Alliance
3 Se svar på föregående fråga.

Kumla: Dan-Åke Moberg, S
1 Jag tror att det kan bli en bra men naturligtvis måste den bli bra för oss i vårt län.
2 Västmanland Sörmland Värmland eventuellt Dalarna.
3 Vi skulle då kunna bli regioncenter.

Laxå: Anna Eriksson, S
Vissa frågor måste drivas regionalt och detta är bra, särskilt för små kommuner. Detta måste fortsätta utvecklas. Idag har vi mest utbyte mot Örebro hållet. Det måste dock vara öppet för fortsatt samarbete åt övriga håll.

Lekeberg: Kerstin Leijonborg, C
1 Både och. Jag tror inte på för stora regioner. Men flyttas mer makt över till regionerna från staten kan det möjligen vara försvarbart att göra färre regioner. Problemet kan vara att man tappar kontakter, överblick och  kännedom.
2 Vilka län? Länen i Mälardalen.
3 Kopplingen/linjen Stockholm - Örebro - Oslo känns naturligt för Örebro Län. Pendlingen ökar från Örebro län mot Stockholm så det mest naturliga är att kopplingen går åt Stockholmshållet.

Lindesberg: Anders Larsson, C
1 Regionindelning är positiv. Makten närmare människorna. För att det ska fungera förutsätts det att landstingen och länsstyrelserna går upp i regionerna med de frågor man bär idag  samt att staten släpper ifrån sig all makt som bättre kan hanteras och beslutas om på regional och kommunal nivå.
2 Svår och känslig fråga. Indelningen bör följa traditionella befolknings- och näringslivsrörelser/samararbetsområden. Mälardalen verkar rimligt med eller utan Stockholm som ju i sig är stort nog för att vara en egen region. Kan även vara tror jag lämligt att koppla på Värmland till en utvidgad Mälardalsregion.
3 Rörelsemönster människor, infrastruktur och näringsliv.

Ljusnarsberg: Ewa-Leena Johansson, S
1 Spännande, finns ett behov av att förändra en gammal struktur (geografi) och tänk. Sverige är ett litet land där vi tyvärr idag använder länsgränserna som ett hinder för samarbete och utveckling. Är dock rädd att ”kartritningen” kommer att överskugga den viktigaste diskussionen om regionernas uppdrag och hur skapa bättre förutsättningar och möjligheter för att hela Sverige skall få leva.
2 Jag tror det är viktigt att inte gå in i denna diskussion med ett bestämt krav/önskemål utan vara öppen för diskussion och förändring.

Nora: Håkan Blomberg, S
1 Man kan dra gränser hur som helst men det viktiga är att de inte betyder något, d.v.s. inte blir administrativa hinder för samverkan över dessa gränser.
2 Detta är helt beroende på vilka utgångspunkter man har. Ser man fråga i ett sjukvårdsperspektiv så blir det ett svar och anlägger man ett perspektiv utifrån den framväxande gruv- och bergsnäringen i framför allt norra länsdelen blir svaret ett annat. Vad jag försökte lite luddigt beskriva var att det finns dels gamla, inarbetade samverkansformer inom sjukvården med bl.a. Värmlands läns landsting och betr. gruv- och bergsnäringen så följer ju inte malmkropparna de administrativa läns- eller regiongränserna.

Örebro: Staffan Werme, Fp
1 En nödvändighet utifrån ett organisationsperspektiv som förhoppningsvis leder till ökad effektivitet och bättre service till medborgarna, framförallt vad gäller vård och utvecklingsfrågor.
2 Örebro län måste bibehålla kontakten med Mälarregionen. Hur sedan den formella regionsindelningen kommer att se ut, vilka län som blir kvar som hela i en ny region och vilka som delas mellan två regioner är detaljfrågor som går att lösa.
3 Mälarregionen är den intressantaste regionen utifrån ett utvecklingsperspektiv. En stor del av Sveriges utveckling och tillväxt sker i denna region. Örebro län har dessutom en naturlig koppling till Mälarregionen bland annat genom omfattande arbets- och studiependling, både vad gäller ut- och inpendling.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista