Landstingspolitikernas svar om regionindelning

Landstingspolitiker i Örebro län fick svara på följande frågor:

1 Vad tycker du om att Sverige håller på att få en ny regionindelning?
2 Vilka län vill du att Örebro län ska gå samman med?
3 Varför just de länen?

Vänsterpartiet, Mia Sydow Mölleby
1 Jag tycker det är bra att man ser över ansvaret för olika nivåer i samhället och jag tycker det är jättebra om statens myndigheter får samma regionindelning oavsett vilken myndighet det är, det är ju onekligen enklare med en sammanhållen syn på infrastrukturen om banverket och vägverket har samma indelning. Denna indelning kan innehålla flera län/regioner.
2 Det beror ju på vilka uppgifter regionen skall ha. Jag är inte alls säker på att regionerna måste bli större än de nuvarande länen. Oavsett var gränserna sätts så måste man samarbeta över dem.
3 se fråga 2

Socialdemokraterna, Marie-Louise Forsberg-Fransson
1 Den länsindelning vi har idag tillkom på 1600-talet. Eftersom samhället genomgått stora förändringar sedan dess, kan jag tycka att det är rimligt att se över länsindelningen och den fördelning av arbetsuppgifter som idag finns på landstinget, länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. Ska vi kunna möta de framtida utmaningarna, kommer vi att ha ett behov av att samla resurser såväl ekonomiskt som kompetensmässigt.
2 För att få till en bra regionindelning är det naturligtvis viktigt att utgå ifrån vad det är tänkt att regionen ska syssla med. Redan idag har vi i Örebor län mycket samarbete med Mälardalen, Värmland och Dalarna i frågor som berör vård, utbildning, tillväxt och inte minst trafikfrågor. Det naturliga vore att bygga de nya regionerna omkring redan etablerade samarbeten.
3 Se ovan.

Miljöpartiet, Jonas Eriksson
1 Det är bra att man ser över ansvaret mellan staten, landstingen och kommunerna. Först när man är klar över vilka uppgifter som ska ligga på de olika nivåerna kan man börja diskutera lämpliga regionindelningar.
2 Jag tycker det är viktigt att medborgarna i de nya regionerna känner att de kan påverka. Det innebär att regionerna inte får bli för stora geografiskt. Samtidigt kan man behöva gå samman i större enheter för att ha råd att finansiera t ex avancerad sjukvård. Vi ska inte agera själviskt i denna fråga utan se vad som är bäst för alla.

Centerpartiet Lars Berge-Kleber
1 Det är blandade känslor. Örebro län är ett hanterbart län där vi trots allt har en ganska nära kommunikation mellan väljare och förtroendevalda. Större län innebär med automatik att det blir färre valda till ett nytt regionfullmäktige från länet. Vi riskerar att få större avstånd mellan väljare och förtroende- valda. Det är den ena sidan av saken. Den andra är att samhället har utvecklats sedan 1600-talet när nuvarande länsgränser kom till stånd. Arbetsmarknadsregionerna har blivit större och samarbetet mellan länen har av nödvändighet utvecklats alltmer. Det innebär att om man vill utveckla den demokratiska regionala nivån är det nära nog oundvikligt att också tänka i banorna av större regioner som bättre kan svara upp mot innevånarnas krav på service och utveckling.
2 Det är en väldigt svår fråga. När vi kommer så långt känner jag för samverkan med Värmland och Mälardalslänen. Motivet är att vi redan nu har en långt utvecklad samverkan med Värmland (främst inom hälso- och sjukvårdsområdet) och med Mälardalen genom medlemsskapet i Mälardalsrådet.
3 Vi har en tillväxtkorridor som går från Stockholm genom Mälardalen till Karlstad/Årjäng/Arvika. Det är klart att det borde styra en ev framtida regionbildning på något vis. 

Folkpartiet, Jan-Erik Brohede
Vi har inte tagit ställning i regionfrågan i länet. Därför får mina svar vara mina personliga tankar och får behandlas utifrån detta.
1 Det finns en del som talar för att den indelning vi har idag är förlegad. När ansvarskommittén tillsattes var huvuduppgiften att renodla vem som skulle göra vad. Man talade om den regionala röran och att de statliga myndigheterna var indelade på en mängd olika sätt. Att stuprörstänkandet måste upphöra och att revirtänkandet mellan olika myndighetsansvar måste upphöra. Nu har vi snarast fått en fokusering på vem som skall leka med vem istället för att se till vilka problem som skall lösas och hur man gör det på effektivast sätt. Det är olyckligt. Jag vill se att ansvarutredningen verkligen visar att stora regioner faktiskt är mer kostnadseffektiva och att de leder till lägre skatter och kortare sjukvårdsköer. Där har ansvarsutredningen en del att bevisa.
2 & 3 Skall vi få del av de statliga infrastrukturpengarna, skapa framtidstro och optimism så att näringslivet kan utvecklas och vi får fart på tillväxten så bör vi tillhöra Mälardalen.  Örebro, Sörmland, Västmanland, Uppsala och Värmland skulle kunna ingå i en sådan region. Är även öppen för att Stockholm skulle ingå i en sådan region. Stockholm som är en naturlig tillväxtmotor i Mälardalen och det finns risk för att vi skapar stora gränsproblem om vi stänger ute Stockholm. Ska vi göra en ny regionindelning ska vi inte skapa nya gränsproblem. Det vore däremot olyckligt om en region bildades av Örebro, Värmland och Dalarna. Det känns vare sig dynamiskt eller spännande.

Kristdemokraterna, Anne-Marie Nilsson
1 Med tanke på att den senaste indelningen är från 1600-talet och en hel del förändringar har hänt sedan dess så kan det vara dags nu. Det som då är viktigt att diskutera är vad som skall utgöra grund för en ny indelning. Jag tror inte på väldigt stora regioner med tanke på subsidiaritetsprincipen. Det är viktigt att underlätta tillväxt och utveckling. Örebro är ett logistiskt centrum som jag hoppas kan bli ett nav i en kommande region. Övriga statliga verk och myndigheter bör också få samma indelning. Örebro län måste ta initiativet och börja diskutera hur vi vill ha det så att vi inte bara måste rätta oss efter hur andra valt.
2 Vi bör sträcka oss mot Sörmland, Västmanland även Värmland kan vara en naturlig del i vår region. Däremot skall vi inte gå samman med Stockholm det blir alltför ojämnlikt.
3 Mälardalen är viktig som en utvecklingsregion och ur sjukvårdshänseende har vi redan väl fungerande samarbete med Sörmland, Västmanland och Värmland.

Moderaterna, Kent Persson
Jag anser att Ansvarskommittén har misslyckats med sitt uppdrag. Uppdraget var inte att ta fram en ny regionindelning med nya gränser, utan att hitta lösningar på framför allt den statliga organisationen.
Grunden för regional samverkan måste vara att öka regionens och Sveriges konkurrenskraft. Det handlar om att förbättra förutsättningarna för tillväxten och därmed nya arbetstillfällen. I det perspektivet fallet det sig naturligt att Örebro län ingår i Mälarregionen.
 

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista