David Kronlid nominerad till SD:s partistyrelse

Sverigedemokraten David Kronlid från Örebro kan komma att väljas in i partiets styrelse.

Valberedningen har med honom som ersättare i sitt förslag inför Sverigedemokraternas riksårsmöte om två veckor.

Det invandrarpolitiska programmet kommer ta störst plats vid mötet. Sverigedemokraterna vill bland annat införa avgifter för anhöriginvandring.