Tre enheter inom landstinget förändrar miljöpolicyn

Alla bilar som används inom landstingets primärvård, psykiatri och habilitering ska i fortsättningen vara miljövänliga. Därmed tar ledningen för de tre enheterna ett betydligt djärvare grepp för miljön än landstinget i övrigt.

Anledningen är, enligt förvaltningsdirektör Staffan Fors, att just primärvård, psykiatri och habilitering förfogar över 130 av landstingets 167 personbilar och kan därmed bidra till att minska landstingets totala utsläpp av koldioxid.
Beslut om eventuella avsteg från den nya miljöbilspolicyn kan bara godkännas av förvaltningsdirektör Staffan Fors personligen.

Redan förra året tog ledningen för primärvård, psykiatri och habilitering beslut om att 20 procent av bilarna skulle vara miljövänliga, men eftersom det målet inte efterlevdes så har Staffan Fors och hans kollegor i ledningen nu tagit beslutet om att alla bilar ska vara miljövänliga.