Kollo för högstadiet i Hallsberg

Även äldre ungdomar kan behöva åka på sommar-kollo. Det anser fritidspersonalen i Hallsberg, som i år för första gången ordnar en kollo-vecka bara för högstadieungdomar. Simon Unosson är en av ungdomarna som kan tänka sig följa med.