Andreas Tranderyd årets fågelskådare

Andreas Tranderyd i styrelsen för Närkes Ornitologiska Förening har fått priset ”Årets fågelskådare” av Sveriges Ornitologiska Förening.

SOF skriver i sin motivering bl.a. att: ”Ett utmärkande drag för Andreas, som skiljer honom från många andra skådare, är lusten att dela med sig av sin hobby. Han har inte bara roligt själv, utan han kan också sprida glädjen med fåglar. Och när man sprider glädjen med fågelskådning, då känner vi att det är rätt person som får utmärkelsen”.