"Dumt förslag lägga ner NCO"

Det är ett dumt förslag att lägga ner Räddningsverkets enhet i Karlskoga. Det säger Thomas Gell som är chef för Nationellt Centrum för lärande från olyckor NCO, som är verkets enhet i Karlskoga med drygt 25 anställda.

Det var på måndagen som regeringens utredare lade fram förslaget som nu ska ut på remiss. Enligt förslaget ska Statens Räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar ersättas av en enda myndighet.
Thomas Gell säger att det var 2005 som regeringen beslutade att NCO ska finnas i Karlskoga. Han anser att förslaget att lägga ner NCO i Karlskoga är en mycket konstig politik.
Han säger att beskedet kom väldigt hastigt och att de nu ska diskutera hur de ska agera.