Moderaterna vill lägga ner Oxhagens skola istället

Lägg ner Oxhagens skola istället för Karlsundskolan, det är bättre inte minst ur integrationssynpunkt. Det anser moderaterna i programnämnd barn och utbildning i Örebro kommun.

Förra veckan presenterade politikerna ett förslag om att lägga ner Vasaskolan, Öknaskolan och Karlslundskolan i Örebro och moderaterna stod bakom förslaget.
Efter diskussioner och kontakt med föräldrar de senaste dagarna har argumenten för att lägga ner Oxhagens skola blivit starkare, enligt Henrik Elamsson moderat i barn och utbildningsnämnden.