Barn till missbrukare ska få mer stöd

Barn till föräldrar som missbrukar alkohol och narkotika ska nu kunna få mer stöd av kommunerna. Länsstyrelsen har fått 3,5 miljoner av regeringen. Pengar som ska gå till att utveckla insatser för barn- och ungdomar mot alkohol- och narkotika.

Tanken är att kommunerna ska kunna söka pengarna. Vissa villkor måste då uppfyllas, bland annat ska insatserna följa de nationella handlingsplanerna mot alkohol- och narkotika.