Konkurserna ökade

Antalet konkurser fortsätter att minska totalt i Sverige. Men inte i Örebro län. I april ökade antalet konkurser i Örebro län med 29%, från totalt sju till nio företagskonkurser jämfört med april förra året. I landet som helhet minskade antalet företagskonkurser med 3 procent.