Invandrarmän studerar mansroll

Att förstå och fungera i det svenska samhället som nyanländ till Sverige kan vara svårt. Ett nytt land betyder ny kultur och ibland en annan mansroll, än i det gamla hemlandet. För att ge den här förståelsen låter SFI, Svenska för Invandrare, i Örebro männen delta i diskussiongrupper med svenska män om mansrollen och familjen. Initiativtagare är Birgitta Sundberg-Jonsson, lärare på SFI