Kommunledningen i Örebro backar om slopad ersättning

Det blir troligtvis ingen slopad habiliteringsersättning för funktionshindrade i Örebro kommun. Förslaget har tagits bort från dagordningen när Nämnden för funktionshindrade sammanträder på onsdagen.

Socialdemokraten Inger Göransson som är andre vice ordförande i nämnden tror att förslaget kommer att slopas helt och hållet. Habiliteringsersättningen är den lön på 37 kronor om dagen som handikappade får när de arbetar i daglig verksamhet.