Miljöbilspolicy drabbar patienterna

Om psykiatrin ska följa landstingets nya miljöbilspolicy, kommer Karlakliniken i Örebro få lägga ner sina hembesök bland de svårast psykiskt sjuka patienterna. Något som i sin tur leder till ökat lidande och mer kaos för redan hårt drabbade personer.

Det menar verksamhetschef Jan Blomqvist, som kräver mer pengar av landstinget om han skall leasa dubbelt så dyra bilar för hembesöken.
Enligt den nya miljöbilspolicyn skall nämligen alla bilar inom primärvård, psykiatri och habilitering vara miljöbilar, och de kostar mer än bensindrivna.
Jan Blomqvist tvekar inte att trotsa miljöpolicyn om så krävs, eftersom han menar att patienterna är viktigare än miljön.